Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Verificare eligibilitate

#ID candidatNumăr dosar concursRezultat etapa eligiblitateMotivația respingerii
013G7LMO66RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate, iar conform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
03YC1LCU160ADMIS-
04D08J2N549ADMIS-
0564XCIG243ADMIS-
06WLUA41796RESPINS​Lipsa documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului de identitate și copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice (licență). Formular necompletat​
07O7V5FI968ADMIS-
08QDP7CJ692ADMIS-
08WFHBFX320ADMIS-
09DVDK5646RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.​
09P58BLH794ADMIS-
0ADCLG71966ADMIS-
0B5X8DKV42ADMIS-
0EUWQWG484RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs.
0FIIN1WC402ADMIS-
0KF24DMD608ADMIS-
0N3QEDA7668RESPINS Nu a prezentat la dosarul de concurs copia diplomei de studiu sau echivalentă, conform dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
0PTPNLEQ151ADMIS-
0Q4S2K5N1031RESPINS​Lipsa documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului de identitate și copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice (licență).​
0SMCMA6Y242ADMIS-
0TFDH8121071ADMIS-
0UGAG6FH465ADMIS-
0YE569VG1027ADMIS-
0YK646OM543ADMIS-
0YWOGQZ7131ADMIS-
12WHS72Y702ADMIS-
131VXOAK359ADMIS-
156MTWO9348ADMIS-
1682HIPM755ADMIS-
169NUMI2292RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
172ZLY8Y411ADMIS-
17IP8IO11004RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
17XD1HQT933ADMIS-
19DBXJK0123RESPINS Nu a prezentat documentul obligatoriu prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs (copia actului de identitate).
1AON3YLH85ADMIS-
1BS7E8HJ353RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
1F53F62G703ADMIS-
1FDBBS0G1088ADMIS-
1IW9UPYT3ADMIS-
1L4K7KTH206ADMIS-
1LQYVW5O983ADMIS-
1R0XLZ3B379ADMIS-
1S1R69LZ972ADMIS-
1SCQ7KIB314ADMIS-
1SL1VDID1035ADMIS-
1SV43J4G525ADMIS-
1W57FF9Y669RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
1XJQAHJD576ADMIS-
1Y3TEYCH1089RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
1YYH5PLU356ADMIS-
217EXMK31034ADMIS-
21HTQ68A5ADMIS-
223GTD7G150RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (art. 386 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
230T6ZH5667ADMIS-
257EIBK9335ADMIS-
25DGQDRQ340ADMIS-
25ODP58L905ADMIS-
270548EG17ADMIS-
288PC9W3760RESPINSDin documentele transmise nu reiese îndeplinirea prevederilor art. 28 alin.(2) lit. c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.Nu are certificatul de căsătorie.
2AQJ82TG552ADMIS-
2BNXU7KP449ADMIS-
2DG1J492497RESPINS​Documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. b) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (actul de identitate) este expirat.​
2EL86HTQ453ADMIS-
2EV54TKM922ADMIS-
2F0ZX9OI819ADMIS-
2GU9INK1772ADMIS-
2KZ8L8P01070ADMIS-
2L3UI03U541RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
2LAASAUG986ADMIS-
2MYHEXGM992ADMIS-
2O0ZZ7PV440RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevazut la art. 28 alin. (2), lit. c) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
2O7RWPQ1282RESPINSDosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. c) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, respectiv documentul doveditor de schimbare a numelui (certificatul de casatorie).
2PHMU2V8590ADMIS-
2QVVU8KU125ADMIS-
2R4PXIQD530RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
2RAB6O0X164ADMIS-
2SHOJUS3931ADMIS-
2SYQJWV8746ADMIS-
2TP3D79U910RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
2U6HPNZH1127ADMIS-
2VGJD8VJ124ADMIS-
2X1KX3V3732RESPINS​Nu s-au depus la dosar  documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
3211XD7G431ADMIS-
34RLHN0C33ADMIS-
360H2NMK656ADMIS-
3E4LZ8QZ176ADMIS-
3ENMC2OT1010ADMIS-
3ETE93C1838ADMIS-
3FGXEEE345ADMIS-
3GPMGT97894ADMIS-
3H8EHV4O366ADMIS-
3I1YM74O132ADMIS-
3KMD4DBI993RESPINSDosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.
3L7F4G591064ADMIS-
3L8H65PW24ADMIS-
3LB75A6B542ADMIS-
3LM4CRRO231ADMIS-
3N6GCGO01039ADMIS-
3Q0TF2UA511ADMIS-
3QXY3LBA536ADMIS-
3S6NVCC3296ADMIS-
3SO4VI7J745ADMIS-
3SPQEVHL508RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
3TGTM2ZA54ADMIS-
3U8L4VM6338ADMIS-
3Y5D1179756ADMIS-
3ZJH25JW146ADMIS-
42NQZW6G640ADMIS-
43B7U2EE912ADMIS-
441TRQUI666RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
445ID6H9614ADMIS-
448QDD8E368ADMIS-
44JYX5S8513ADMIS-
453O75SH750ADMIS-
467GYZ7U1107ADMIS-
47EKE7D2330ADMIS-
47PIV3IS1062ADMIS-
47PWV219498RESPINSDosarul de concurs nu conține documentul prevăzut de art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că opțiunea a fost pentru o funcție publică de grad profesional debutant, clasa a III-a.​
488YXUJS441ADMIS-
48N2K6H5420ADMIS-
496IJ55T358RESPINSNedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a documentelor prevăzute de art. 28 alin. (2)  din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
497G1HPR821ADMIS-
49N0AH72240ADMIS-
4A1AVEDA155ADMIS-
4E1A6RZN545ADMIS-
4HWQMV9J409RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d)  din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.​
4IH8ZTVO227ADMIS-
4MLP4UCH219ADMIS-
4MYMOMZ5505ADMIS-
4NHI0CK8165ADMIS-
4NKS809Z943ADMIS-
4QLZ55M0908ADMIS-
4RBTF20X837ADMIS-
4TO8DS9K436RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
4W42XG6N43ADMIS-
4WX44I37381ADMIS-
4X890U8Q134ADMIS-
4Y5UEGW1633RESPINS​Nu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor, respectiv nu s-au depus la dosar copii ale diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare​
50F8RCRG636ADMIS-
51UR3P0J651ADMIS-
52FJH2E377RESPINSNu face dovada indeplinirii conditiilor de studii conform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la dosarul de concurs nu se regăsește copia diplomei de bacalaureat, conform art. 386 lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
53CUNQPN19ADMIS-
58YPB9Q3416ADMIS-
596JF047639ADMIS-
59B03OU6641ADMIS-
5BSE8P7M659ADMIS-
5CZB5BT8115ADMIS-
5D9IEOKE1001ADMIS-
5DZ8344I806ADMIS-
5E3YHZXI937ADMIS-
5F4UIT26698ADMIS-
5FU75NZA603ADMIS-
5G0IYRDL765ADMIS-
5HGKZXL1733ADMIS-
5I8ON0GO566ADMIS-
5JT8DOQS731ADMIS-
5L18N3ZM177ADMIS-
5LDKF1EP1060ADMIS-
5O8ES25X555ADMIS-
5P4184ZJ322ADMIS-
5P5QUHHG881ADMIS-
5PG4AG1A512RESPINS​Dosarul de concurs nu conține copia cărții de identitate în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
5PTDOIGK11ADMIS-
5R3O4HS0179ADMIS-
5SJSLT45646ADMIS-
5UJH3KJF387ADMIS-
5VGDA256693RESPINS​Nu este specificat tipul funcției de grad profesional debutant ( clasa I sau III). Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a documentelor obligatorii prevăzute de art. 28 alin. (2) lit. c) după caz și a celor de la lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
5WGTAD4J989ADMIS-
5XQ41WJS1059ADMIS-
6126E0UI30ADMIS-
61HTQZYS1093ADMIS-
627A6N2X657ADMIS-
62MLF1XQ104ADMIS-
62SAHFVP417ADMIS-
62WWLKWH573ADMIS-
63SA43AY457ADMIS-
64ROYRZZ378ADMIS-
654CINBW342ADMIS-
65N76V97488ADMIS-
65P9YQWZ1048ADMIS-
66BYDJHI405ADMIS-
66LOS755723ADMIS-
6A68G3EX462RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.​
6CA9GDL31055ADMIS-
6CIG9DLG294RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
6CZJ9T0I395ADMIS-
6FRAP0V195ADMIS-
6FSHY6XP945RESPINS Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător funcției publice de clasa a III a pentru care candidați.​
6FV8CXOQ181ADMIS-
6GRLSXVC226ADMIS-
6H1LP7LW761ADMIS-
6IYLCFBU730ADMIS-
6L7XZR5626ADMIS-
6N0UVRTZ554ADMIS-
6OPCEQE8302RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcatela dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare.
6QKACPFQ376ADMIS-
6SV2LGFK811ADMIS-
6TM8A9SO1009ADMIS-
6V6YZD1L981RESPINSDosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
6YUXX381277ADMIS-
718M6S3575ADMIS-
73GFW141719ADMIS-
73LIHHWB8ADMIS-
73U8JDJ388ADMIS-
74STL1TL183ADMIS-
74UZL7TP627ADMIS-
75GCUE1T705ADMIS-
768CW06E108ADMIS-
7971A1JP897ADMIS-
79PQ5UGJ490ADMIS-
7ASGIZCS775ADMIS-
7AUB8N3C859ADMIS-
7CEX5HGV110RESPINSAdeverință de studii în afara termenului de valabilitate.
7CTMOLKR991ADMIS-
7I701W1X1050RESPINS Nu a prezentat documentul obligatoriu prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs (copia actului de identitate).
7KJ2F8BS987ADMIS-
7MC5AJWZ717ADMIS-
7N399AQ7213ADMIS-
7NKH5290162RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
7NPMP0XI688ADMIS-
7NQWNUKJ391ADMIS-
7OW1MCRG777ADMIS-
7PP8G05Y615ADMIS-
7RON853W487ADMIS-
7S11OIDF809ADMIS-
7S841VEX655ADMIS-
7TCHZ1YX480ADMIS-
7TCLD80N309RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (art. 386 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
7TVQQDJF754ADMIS-
7X7E5P0R458ADMIS-
7YRL1YOB788ADMIS-
7Z11KS7R585ADMIS-
7Z3DJVIG524ADMIS-
7ZAM5SI6602ADMIS-
80FM12T7836ADMIS-
80KFTGE2173RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.​
80XR7RJO827ADMIS-
81RXJ8P6660ADMIS-
82XBOLF8804ADMIS-
83RFS7R334ADMIS-
86563OR3616ADMIS-
87S508N0145ADMIS-
882ZOZCL577RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcatela dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
88F4XLLA597ADMIS-
89WEFSN8786RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
8BKLGP7E941ADMIS-
8DYEV34F734ADMIS-
8EWRFDLN339ADMIS-
8JRW0OLH271ADMIS-
8JZE2MPS1026ADMIS-
8KN3G1IF1081ADMIS-
8MOP920K1100ADMIS-
8NJYFBM5889ADMIS-
8NW31K7A421ADMIS-
8OCWVYMG664ADMIS-
8OH01OZI903ADMIS-
8QP6HCK3572ADMIS-
8SDDYJL2643ADMIS-
8TFXC4RI172ADMIS-
8VWRDOVF424ADMIS-
8VY7QQ01196ADMIS-
8X71GWLP817ADMIS-
8XE04ZGH253ADMIS-
8XQK0DYO565ADMIS-
8YZM3KYN218ADMIS-
8ZV3183Y121RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, in dosarul de concurs.​
90O5NS86751ADMIS-
92JOFCSE704ADMIS-
936AYMI81011RESPINSNu au fost depuse la dosar documentele ( copie a diplomei de bacalaureat) avand în vedere că, în cadrul formularului de inscriere, ați optat pentru o functie publică de clasa III, pentru a cărei ocupare se cer studii de liceu absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă precum și faptul că la dosarul de concurs ați incarcat doar copie a carnetului de student.​
940H2XNH223ADMIS-
9576KLX2758RESPINSDosar incomplet, lipsă dovada diploma de studii si act de identitate conform art. 28 alin. 2 lit b și d din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
962BS5PC312ADMIS-
98MPCFZQ252ADMIS-
99VFYPUV399RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
9A4QS28Z870ADMIS-
9DE85RUN1082ADMIS-
9DX9MXPP865ADMIS-
9EAN85VF27ADMIS-
9ELHR77N143ADMIS-
9EUHYAC0685ADMIS-
9FZHFJ6T879ADMIS-
9I9LDWBH1122ADMIS-
9IRUXDHZ856ADMIS-
9KE3GINB712ADMIS-
9PR2X5O2801ADMIS-
9Q1Y2S60388RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (art. 386 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
9RVRY194481ADMIS-
9UB5JSIF193ADMIS-
9VIW1GDN874ADMIS-
9VXAB4YE96ADMIS-
9W8D0PL4135ADMIS-
9WFLZ7MO337ADMIS-
9XJBKFFS1126ADMIS-
9ZZTC9DE1051ADMIS-
A3SZCJ2F1067ADMIS-
A6NATSD4626RESPINS​Dosarul de concurs nu conține copia cărții de identitate în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
A6WFP6A0823ADMIS-
A8LK6G6C413RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. Nu are diploma de licenta si cartea de identitate.
AAA210LU936ADMIS-
ADFZGSHI920ADMIS-
ADQV5ZP8101RESPINS​Nu a prezentat copii ale documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
AE12UBSZ579ADMIS-
AEYUIPSI812ADMIS-
AFALRXLP351ADMIS-
AFDUMEHV392ADMIS-
AGGQERW9509ADMIS-
AGSUTZPW224ADMIS-
AJA5VO3U569ADMIS-
ALXBGCYA49ADMIS-
AN8AN9RC493ADMIS-
AP29P2TH520ADMIS-
APAEEJHU1099RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
AR169TS2711RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ( art. 386 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare și a copiei actului de identitate - art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare / Nu este specificat tipul funcției publice de grad profesional debutant pentru care optează candidatul).​
AR20LMHU944ADMIS-
ARLOI1DM1049RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
ASJZ480B22ADMIS-
AST77XNH741ADMIS-
ATJBBFB1816RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
AV65K3UB438ADMIS-
AVL1TUXH274ADMIS-
AWMW1WZL848ADMIS-
AXAO2UY0665RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
AZ57D31I538ADMIS-
AZVH0XCL170ADMIS-
B06A7L6D918ADMIS-
B08YA5K3990ADMIS-
B0QDE6R9862ADMIS-
B0RF0EMY958ADMIS-
B0XZLZ4P634RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
B4BTR5ME157ADMIS-
B4GEWMJX522ADMIS-
B4NTEOC31129ADMIS-
B4X0Q4IP1119ADMIS-
B69QGQVQ1016ADMIS-
B7ACEILR1030ADMIS-
B7JK7MB41077ADMIS-
B8ATACOA298ADMIS-
B8I15V2F529ADMIS-
B9YG74YC478RESPINS​Nu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor, respectiv nu s-au depus la dosar copii ale diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare​
BA266XQ9354ADMIS-
BA9EQMC4681RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs.
BAOY84I1156ADMIS-
BCTNHLPR601ADMIS-
BEB2BHMJ1044ADMIS-
BFGST42364ADMIS-
BFLWW5Y3207ADMIS-
BHPWJQMC201ADMIS-
BIR04VP9380ADMIS-
BIYGOKB4297ADMIS-
BL3RQUVB839ADMIS-
BLKHSPUV28ADMIS-
BLW5MLSX236RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevăzute la art. 28 alin. (2)  din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
BN4VYVO112ADMIS-
BNA1VXF8375ADMIS-
BNBUWV78210ADMIS-
BOK3JGL786ADMIS-
BQEJW88U578ADMIS-
BR6DT2WH432RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs.
BRXJQIJO901ADMIS-
BS1RR3B7691ADMIS-
BSCW5O6E414ADMIS-
BSQ0U2U4773ADMIS-
BSWSOKPN501ADMIS-
BTAXA4ZJ721ADMIS-
BUNRIGDF386ADMIS-
BVBFPQZM1102ADMIS-
BVS2MSIV778ADMIS-
BWLFJE1D394RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
BXDQASKR418ADMIS-
BZ6NK27Z20ADMIS-
BZQQF0K5584ADMIS-
C0OV774H113ADMIS-
C10HPJN7768ADMIS-
C1HOW0N8139ADMIS-
C6PW1GE7909RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului de identitate și copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
C74KK7ZA929ADMIS-
C7K6KM3H120ADMIS-
C7T9VV1C1080ADMIS-
CABE5SHF1047ADMIS-
CAY8486I230ADMIS-
CCYTNOC8365ADMIS-
CEF9JVI6858ADMIS-
CEH1SN7I592ADMIS-
CEIIFKP2718ADMIS-
CFJUK6FF650ADMIS-
CG4J9UQC551ADMIS-
CIL4QQK0607ADMIS-
CJJXU4NB272ADMIS-
CK5QP1H1211ADMIS-
CL7K85WU484ADMIS-
CLULP7ZY264ADMIS-
CMD91VSL942ADMIS-
CN81BKT3953ADMIS-
CNDAUHOO757ADMIS-
CNEIVGI02ADMIS-
CNTK0KGD906ADMIS-
CO3DSPKR1061ADMIS-
COKWLSE41022ADMIS-
CPW0FLDK346ADMIS-
CPW5MNBW863ADMIS-
CZ60BUGP400ADMIS-
D0YE914T962RESPINSdosar incomplet, lipsă dovada diploma de studii si act de identitate conform art. 28 alin. 2 lit b și d din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
D1XV1FRW875ADMIS-
D2ECZ8U31025ADMIS-
D4IYXAG067ADMIS-
D8YNUEXX428ADMIS-
D9BE0JPF461ADMIS-
D9YYEGZY270ADMIS-
DER899JU99ADMIS-
DERWFQE1919ADMIS-
DI4U1TU81038ADMIS-
DJRJIT641078RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
DK070SMV714ADMIS-
DLAG3JX6835ADMIS-
DNN5UWT7561ADMIS-
DO3X05WM384ADMIS-
DPXCLMMA109ADMIS-
DSWA5UNL557ADMIS-
DTJTZE6T494ADMIS-
DUGWAJD1628ADMIS-
DWAPI5S5830ADMIS-
DWR1URTZ803ADMIS-
DWW8DQXT949ADMIS-
DXA3DNL9532ADMIS-
DY2SFYLL674ADMIS-
DZ34V3221079ADMIS-
E0B0FJ7W873ADMIS-
E0E7LJAP700ADMIS-
E1NO2RUP514ADMIS-
E1PG7OJ5161ADMIS-
E22Y7L16871ADMIS-
E4B9KL9R610ADMIS-
E4SNM45X228ADMIS-
E8HHB64I749ADMIS-
E9B1DGD6491ADMIS-
EADMK7D668RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b), c) si d) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. Nu ati încărcat următoarele documente: diploma de licentă , cartea de identitate si eventual certificatul de căsătorie.
EASD1V46798ADMIS-
EAW0UNQ3900RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
EEBH2ULZ923ADMIS-
EFG6JMEZ304ADMIS-
EHXJSJCP766ADMIS-
EIKB263C1042ADMIS-
EINQS97Q52RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. Nu are diploma de bacalaureat.
EITSXYJA225ADMIS-
EIU2SZVD959ADMIS-
EJ62B75J324ADMIS-
EJ8ZI4PF53ADMIS-
EKHIXKPX678ADMIS-
EKR3R6N9867ADMIS-
ELEEBB89506ADMIS-
EM1YPW8H527ADMIS-
EMQ7DHN9696ADMIS-
EO5DQE3C824ADMIS-
EPGARVIX443ADMIS-
EPHRMCP3305RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei actului de identitate, document obligatoriu al dosarului de concurs, conform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (Respins conform art. 33 alin. (2) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
EQ4UV299706ADMIS-
ERE3OMKY32RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, in dosarul de concurs.​
ET8LUOHB385ADMIS-
ETA8FMBJ738ADMIS-
EUDTZ68K589ADMIS-
EUYT3UOQ1111ADMIS-
EVBU1TOB866ADMIS-
EVQ7NXEG208ADMIS-
EW409NMS946ADMIS-
EWD6DG0N1091ADMIS-
EYG12O1U637ADMIS-
EZRNIWML752ADMIS-
F2C37QFT419ADMIS-
F39UNY2O855ADMIS-
F5FWRULA1054ADMIS-
F5KUSLGH250ADMIS-
F626EQMK185ADMIS-
F6NE2YAD289RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b), c) și d) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot.Nu sunt atașate următoarele documente: diploma de licență, cartea de identitate si eventual, certificatul de casatorie.
F7L5GC1Q504ADMIS-
FA5YK7RZ265ADMIS-
FAPE3PKD152ADMIS-
FASXB4CK10ADMIS-
FB4ZPQSO606ADMIS-
FBZEKOXQ499RESPINS​Nu s-au depus la dosar documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
FC175N3R957ADMIS-
FD0Z6SA3149ADMIS-
FDJVNKVS9RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a  actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. (Respins conform art. 33 alin. (2) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
FEMUE5RJ898ADMIS-
FG66WYHF1131ADMIS-
FGIBFIFR994ADMIS-
FHDXA3VY1097ADMIS-
FHNMLG1K969ADMIS-
FI6EZBU3214ADMIS-
FIV8NI7R810ADMIS-
FKYHUVYD619ADMIS-
FLMPPBCU129ADMIS-
FMX54TH0220ADMIS-
FNC5TLVD398ADMIS-
FOB8N85N407ADMIS-
FP3CLKZ6217ADMIS-
FP5VK3MC927ADMIS-
FQU3WWQ2306ADMIS-
FQWAKRDB887ADMIS-
FRU3S1C4826ADMIS-
FRXJZN40653ADMIS-
FS0A3N51344ADMIS-
FSHLI45E377ADMIS-
FSJ7YUKT448ADMIS-
FSQZ01Y944ADMIS-
FT5T9LZ6371ADMIS-
FT7U74I457ADMIS-
FU9UDWV8372ADMIS-
FUAZGJ9E295ADMIS-
FX1840YB473ADMIS-
FY1H73O9107ADMIS-
FY8JCV7T456ADMIS-
G0CGMM1W1068ADMIS-
G0E6LM4K199ADMIS-
G19SJ06Z307ADMIS-
G2D62X7I102RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate.
G2K2RA1B128RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevazut de art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Conform dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior din 27.04.2020 aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020, după promovarea examenului de finalizare a studiilor, absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă privind finalizarea studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni de la promovare.​
G3FW7VFU785ADMIS-
G5ZB220I533ADMIS-
G60FXO5Q468ADMIS-
G68KS7FV215ADMIS-
G8NAMA3I586ADMIS-
GCM3F96U808ADMIS-
GEE18HI6652ADMIS-
GENFHXOY613ADMIS-
GFHF8YDB446ADMIS-
GFXVCSTI518ADMIS-
GGOGBGHF290ADMIS-
GHSMGOF258ADMIS-
GJEXLZB4779ADMIS-
GJL9ADWY1112ADMIS-
GL93MTPD396ADMIS-
GOFM4VMX301ADMIS-
GP35L043748ADMIS-
GQFUBFV725RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate, iar conform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
GR9ZBBAI257RESPINS​Nu s-au depus la dosar documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
GTYSTHW11008ADMIS-
GUTH7YMN1105ADMIS-
GVOBGYZG832ADMIS-
GX4T2YT9528ADMIS-
GXCK6EM7965ADMIS-
GXTW2FQE722ADMIS-
GYD6P69P575ADMIS-
GYMO2K9I560ADMIS-
GZ3MON2L221RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate, iar conform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
H0P3KQW5784ADMIS-
H23KYHN2197RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
H4OVVW2L582RESPINS​Nu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor, respectiv nu s-au depus la dosar copii ale diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
H6E6614C726ADMIS-
H76MCQ481114ADMIS-
H7VKX4197ADMIS-
H8KC78IV938RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
HAI73PMP78RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completarile ulterioare, în dosarul de concurs.
HBNJAROO534ADMIS-
HCQ4JE93600ADMIS-
HCXGYAVJ764ADMIS-
HD36U1HT329RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
HEEQBRBC795ADMIS-
HF4JU44X1037ADMIS-
HHJ1GBE098ADMIS-
HHY0E4D9599ADMIS-
HI0YHA9Z1020ADMIS-
HIP6C82G707ADMIS-
HJBM0BSU470ADMIS-
HK6JHA6W455ADMIS-
HNJQEB4G673ADMIS-
HNSAD76V103ADMIS-
HPN2FVHU117ADMIS-
HPT3FUEY571ADMIS-
HQE1ETWX291ADMIS-
HQFZHB8E154ADMIS-
HVOGAYX9780ADMIS-
HX9AK3HC695ADMIS-
HXU0CPAZ1003ADMIS-
HXX2Y80Z397ADMIS-
HYDONHS9450ADMIS-
HYSYDNSF588ADMIS-
I02OY8RE426RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs.
I0UY0WB8326ADMIS-
I16F3KXG445ADMIS-
I1KR5EYQ479ADMIS-
I3JYNT111015ADMIS-
I4CCDZ1E244ADMIS-
I4II1TLY624ADMIS-
I4XSVID1248ADMIS-
I554257J1024RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate, iar conform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
I5HYCH3A323ADMIS-
I67UX4F8319RESPINS​Dosarul de concurs nu conține copia cărții de identitate în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
I6E9OP92188ADMIS-
I6VDR7XY65ADMIS-
I7G3US2G70RESPINS​Lipsa documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului de identitate și copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice (licență)​
I91P1S4S1083ADMIS-
I9SE7DYO831ADMIS-
ICT4SZK9408ADMIS-
IF1UI3ZU130RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a documentelor obligatorii prevăzute de art. 28 alin. (2) lit. c) după caz și a celor de la lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
IGHK3PEF362ADMIS-
IHDO5GQ8967ADMIS-
IJRM6WNN604ADMIS-
IJVV37UD893ADMIS-
IJWRITMZ526RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
IKGANSYA622ADMIS-
ILMDIRI974RESPINSDosar incomplet, lipsă dovada diploma de studii conform art. 28 alin. 2 lit d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
INTWWTPX956RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevazut de art. 28 alin. (2) lit.d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
IOUOV34W709ADMIS-
IPDWUDCH486ADMIS-
IQKILYI1739ADMIS-
ISHL0CMF618ADMIS-
ISP3WJSM980ADMIS-
IZ4ID3CZ433ADMIS-
IZ6A167G675ADMIS-
J0QX1V9H251ADMIS-
J0ROSB26876ADMIS-
J20G6P1H892RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
J3KD7NXI1028ADMIS-
J4B4IHGW960ADMIS-
J5GGI49E507ADMIS-
J77UGFI8974ADMIS-
J9H9BY1U116ADMIS-
JA7JV1QS961RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. c) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere.​
JAY0FJ5W845ADMIS-
JB9KDTT8833ADMIS-
JDYXFA8382ADMIS-
JE845TL0916ADMIS-
JEXO9DL8559ADMIS-
JF1XUQDQ744ADMIS-
JFBWRM88401ADMIS-
JGVA1B3Z648ADMIS-
JHH4PIJJ771ADMIS-
JK69V3XS677RESPINS​Nu a prezentat documentul de identitate si copii ale actelor de studii, conform prevederilor art. 28 alin. (2) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
JKK8OP3M567ADMIS-
JM0KM4SO260ADMIS-
JMCFXUKC697RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.​
JO2796IR51ADMIS-
JOTC1D3Y574ADMIS-
JQ9AWN9K1029ADMIS-
JQSIKOW0857ADMIS-
JSPYFROW430ADMIS-
JUNHN5DL1046ADMIS-
JVBGD0A6728ADMIS-
JXC9NKY2283ADMIS-
JXNXFIPG62ADMIS-
JYI9Y57P1101ADMIS-
JZFIP55E1106ADMIS-
K014JARV6ADMIS-
K0IS6GXJ434ADMIS-
K26GGRNV708ADMIS-
K2O844QH333RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in dosarul de concurs ​​
K36UYUVH978ADMIS-
K4RLIRWF489RESPINS​Lipsa documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului de identitate și copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
K6EUS5B3605ADMIS-
K6OS7SOY537ADMIS-
K7BYK62K454RESPINSDosar incomplet, lipsă dovada diploma de studii si act de identitate conform art. 28 alin. 2 lit b și d din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
K8S0GPSY142ADMIS-
K8YC0GUZ198RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
KG89GURV1056ADMIS-
KGFJIJ3H191ADMIS-
KGNG38TE163ADMIS-
KHZ26DV7460RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
KIVFN6FE87ADMIS-
KJ5AYD7R716ADMIS-
KJ9FGRYJ233ADMIS-
KJUT6ZXB644ADMIS-
KKP4UFRQ1120ADMIS-
KM1QDFPP547ADMIS-
KNDL60O7485RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b), c) și d) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. Nu sunt atașate următoarele documente: cartea de identitate, diploma de licenta , eventual certificatul de căsătorie.
KPQFQKHE439RESPINSDosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.
KSM742F4940ADMIS-
KSQY0S9F1121ADMIS-
KTH60Z45279ADMIS-
KTTC02E51128ADMIS-
KUGBM7H9238ADMIS-
KVBEMIL3111ADMIS-
KVXAGGQE276ADMIS-
KWCAQJSM36ADMIS-
KWSIRAM8285ADMIS-
KXHGNETH141RESPINSNu a fost depus documentul prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Adeverința privind finalizarea studiilor depusă la dosarul de concurs nu este în termenul de valabilitate de maximum 12 luni de la promovare, reglementat la art. 39 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020.​
KXZBJ8KX720ADMIS-
KY28930H1090ADMIS-
KYJYRARH410ADMIS-
L3TVHIID83ADMIS-
L5OJSS0E781ADMIS-
L690V1I2258ADMIS-
L6KRL9T2928ADMIS-
L748GS4079ADMIS-
L860XGA0482ADMIS-
LA86NDP3623ADMIS-
LBBBGI22187ADMIS-
LCESIFX91063ADMIS-
LCXXWLJW13ADMIS-
LDPO15W4360ADMIS-
LDXNPUNF195ADMIS-
LDYJDRI5531ADMIS-
LE0QCACC973ADMIS-
LE980L1S850RESPINS​Lipsa documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului de identitate și copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice. Formular necompletat.​
LHBRAHFB361ADMIS-
LHH2V662828ADMIS-
LI51UZHZ789ADMIS-
LJ8RVGXX182ADMIS-
LKRFVICR31ADMIS-
LLA6U9LJ686ADMIS-
LOISADTJ232RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (art. 386 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
LPHP3XDQ464ADMIS-
LQJ7MV3E663ADMIS-
LQO296SL594RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate, iar conform art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește actul doveditor emis de autoritățile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de nastere.
LQPZ1S1V792ADMIS-
LS5UM21Z237ADMIS-
LS99SDE1904ADMIS-
LSGN3ZIT815ADMIS-
LSH21HAM753ADMIS-
LSH994JK166ADMIS-
LTFTR6RD841ADMIS-
LTJ1JBJ9888ADMIS-
LUDMKSPA740ADMIS-
LWLUFNLU998RESPINSDosarul de concurs nu conține documentele prevăzute la art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
LYKNXT0I818ADMIS-
M0FB7L8X442ADMIS-
M4ERWJ6S1045RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
M55B6A4Z422ADMIS-
M6RNOH5Y609ADMIS-
M7AWIHIT617ADMIS-
M7L99YLA548ADMIS-
M87W2FE5877ADMIS-
M9Z2NCAD345ADMIS-
MAGNBUJ61103ADMIS-
MBA3GKHI844ADMIS-
MCE013WJ239ADMIS-
MD88576Q829ADMIS-
MDQ2WUO8168ADMIS-
ME32W2H91074ADMIS-
METGN4A2562ADMIS-
MF266LEP1096ADMIS-
MFPSQ9I0451RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
MHSNY8MI50ADMIS-
MKQI0TCU869ADMIS-
MLP4THVE915ADMIS-
MSOEFMCZ39RESPINS​Nu s-au depus la dosar documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
MTA4OAFK275RESPINS​Nu s-au depus la dosar documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
MUSAXFVK1013ADMIS-
MVDD9GJJ727ADMIS-
MVSHX5PY55ADMIS-
MXBLWC48638ADMIS-
MXQD7ZP6885ADMIS-
MYB0FI8F472ADMIS-
MYLXE7DW878ADMIS-
MYP6MB88203ADMIS-
MYTVU4T7635ADMIS-
MZ99GO49583ADMIS-
N0YCHBSG1113RESPINSNu indeplineste conditia prevazuta de art. 465 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 Codul administrativ
N1S34JD0382RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. c) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere.
N23X81TR364ADMIS-
N3PNHFKO988ADMIS-
N4H3HEMC347ADMIS-
N6LW4TN7596ADMIS-
N9TELUKQ687RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, în dosarul de concurs. ​
NA59LSWK190RESPINS Nu a prezentat documentul obligatoriu prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs (copia actului de identitate).
NBLZJVVL676ADMIS-
NDB948O41032ADMIS-
NE0CPX9M137RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare​
NE2SP7GY1000ADMIS-
NEFZFAN6390ADMIS-
NF42WG4P316ADMIS-
NF7A45AW167ADMIS-
NF9HKNV7593ADMIS-
NG8BVKK5629ADMIS-
NGS1PH65241ADMIS-
NHSU9ILT235ADMIS-
NJPA9VLJ1087ADMIS-
NLSD4NGD553RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare
NOHH5T58849ADMIS-
NPPMO59D510ADMIS-
NQONGFHT680ADMIS-
NR6VSCGX1104ADMIS-
NRH1C6WR595ADMIS-
NSDZFCQ4926ADMIS-
NTE7QMXQ126ADMIS-
NWVM3F5T977ADMIS-
NZM622XW861ADMIS-
O1UGY0Q91023ADMIS-
O4DYH2PE630ADMIS-
O4PPCDI5883ADMIS-
O5HHF5IV783ADMIS-
O6HT1EE461ADMIS-
O6Z05NWI860ADMIS-
O704GRWV851ADMIS-
O7ZUMONP1002ADMIS-
O8AU7U6D293RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare.
O9G04PE5647ADMIS-
OBQBJ79H311ADMIS-
ODD9BYO1343ADMIS-
OEVC6MBS1006ADMIS-
OFLVTMFJ540ADMIS-
OG77XSO8999ADMIS-
OGTLFV2Q713ADMIS-
OGYD9R0U1033ADMIS-
OL437ULX471ADMIS-
OL8FHDRL820ADMIS-
OM6MR1HZ735ADMIS-
OMUUVSTH477ADMIS-
OPDFWXOF184ADMIS-
OPL6A4NE802ADMIS-
OU966MUM954ADMIS-
OUBUCF5R997ADMIS-
OXIAAQPK266ADMIS-
OYPE59V11005ADMIS-
P00IFPMX72ADMIS-
P0J1JK62737ADMIS-
P0KA6BNK268ADMIS-
P0NN70YY29ADMIS-
P25SBEZD699ADMIS-
P4SO8R0A334ADMIS-
P58BWRJE935ADMIS-
P6EFB9IM267RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate, iar conform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsesc copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
P8BLS0AP299ADMIS-
P8CMPVK6263RESPINSDosar incomplet, lipsă dovada diploma de studii si act de identitate conform art. 28 alin. 2 lit b și d din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
P9GW8JUA807RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs.
P9OFJ41N868ADMIS-
P9ZVAD21447ADMIS-
PA51T2ZC212ADMIS-
PCQJSGLL466ADMIS-
PEFABFNM580RESPINSDosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
PGI8X6KN147ADMIS-
PHLZGHPR825ADMIS-
PJ3Q66WH939ADMIS-
PJ7FAAE6194ADMIS-
PPIM0R2T649RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
PQ50OVT51123ADMIS-
PRXND3MO743ADMIS-
PS7OS0MU367ADMIS-
PSR3UPVI317ADMIS-
PT0W29FZ1043ADMIS-
PVCUU7MY955ADMIS-
PVTM169Q1109ADMIS-
PWGQS9ZQ679ADMIS-
PY3NMMAW112ADMIS-
PYGDX2FB747ADMIS-
Q2Q6PQTK963ADMIS-
Q3USKPBQ247ADMIS-
Q65TJJ2V261ADMIS-
Q7WH3R7S21RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.​
Q81S4RJC415ADMIS-
Q87M9GA9902ADMIS-
QCB4ZX5G389ADMIS-
QD9QQBAG523ADMIS-
QE05V4BR357ADMIS-
QED501WW654ADMIS-
QEMUH6RA632RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
QETCHSCU174ADMIS-
QHWLCFVI770ADMIS-
QOCMQLGF1014ADMIS-
QQ5ULQ0N321ADMIS-
QRF9V0EK303ADMIS-
QRJGZREE1012RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a documentelor obligatorii prevăzute de art. 28 alin. (2) lit. c) după caz și a celor de la lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
QS7NG0U6255ADMIS-
QUH42XQY169ADMIS-
QUPPA2C140RESPINS Nu a prezentat documentul obligatoriu prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs (copia actului de identitate).
QX1CVIJL984ADMIS-
QXD0K07W254ADMIS-
QYTX87XQ483ADMIS-
QYXT6EE8403RESPINSDin documentele transmise nu reiese îndeplinirea prevederilor art. 28 alin.(2) lit. c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.Nu are certificatul de căsătorie.
QZA7ZTPA370RESPINSDosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
R0QT6WPT350ADMIS-
R1T0XDOR725ADMIS-
R29T82KQ598ADMIS-
R5D18N6R631ADMIS-
R6ZYHCI9474ADMIS-
R94HJB8I1094ADMIS-
R9XSVJZA425RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevazut la art. 28 alin. (2), lit. b) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.​
RAQLYZL8539ADMIS-
RB3Q5GFG262ADMIS-
RBDBSKZI15RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. d din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. NU ARE DIPLOMA DE LICENȚĂ , O ARE ATAȘATĂ PE CEA DE MASTER
RBFPN13C76RESPINSDosar incomplet, lipsă dovadă diplomă de studii conform art. 28 alin. 2 lit d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
REZLKJKH558ADMIS-
RF49OC37759ADMIS-
RG5K8K0R349RESPINS
RH43EL3S917ADMIS-
RIRBNUTS570ADMIS-
RLMQBL1J853RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice.​
RM8D6A6G546ADMIS-
RMBO2EW3521ADMIS-
RO8TUH5B153ADMIS-
RP5AV77J171ADMIS-
RPB6E5O9964ADMIS-
RPDMNF5471RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copie dupa actul doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere.
RPH0W6P8884ADMIS-
RSRV1EZF1057ADMIS-
RUF34P1V373ADMIS-
RUO5C7Q193RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
RXDA193Y122RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. Nu are carte de identitate.
RYXU3SI1192ADMIS-
S2IXYV6F852ADMIS-
S33W3G4M568ADMIS-
S50CUS7B1007ADMIS-
S57GHKLY205RESPINSDin documentele transmise nu reiese îndeplinirea prevederilor art. 28 alin.(2) lit. c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.Nu are certificatul de căsătorie.
S6AQ768T800ADMIS-
S6H4MYBX63ADMIS-
S6LNHSI1952ADMIS-
SB2Z3H82763ADMIS-
SBUEVO70496ADMIS-
SE6Z5Y3G913RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs.
SEDS30N6982RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (art. 386 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare). (Respins conform art. 33 alin. (2) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
SFQAIOBP328ADMIS-
SHJHWSKS642ADMIS-
SIFETH8A249ADMIS-
SJHHIBLB519RESPINS​Lipsa documentelor prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului de identitate și copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice (licență).​
SK6U7KBD612ADMIS-
SKQKOO5G975ADMIS-
SN4KIQ851110ADMIS-
SOZYI2HW300ADMIS-
SPX69XGK90ADMIS-
SQ0ZQCUJ930RESPINS​Nu s-au depus la dosar documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
SQCL5UK3645ADMIS-
SQHJTMPS47RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiei actului de identitate și a copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
SRYN6AB5834ADMIS-
SSSSVE86429ADMIS-
SSYTQYKB463ADMIS-
SU12XYDI475ADMIS-
SUCB8FJT89ADMIS-
SVAHECDK924ADMIS-
SX9KS3DJ308ADMIS-
T0X9UTL91052RESPINSDosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
T13ECUFV911ADMIS-
T1DHGAN0791ADMIS-
T303A9271095ADMIS-
T3S0OJ68671ADMIS-
T5FGSKFS767ADMIS-
T6IKTMSD914ADMIS-
T839KXIZ336ADMIS-
T8JSJZ28127RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
TBD8ZUGF73ADMIS-
TDFIFGL1310RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, în dosarul de concurs.
TDZ10VEC813ADMIS-
TGLKQY7G790ADMIS-
TGZB06XW148ADMIS-
TJSIZ8UO729ADMIS-
TKU3PTJP670ADMIS-
TL35ZLF31124ADMIS-
TN8PR3MY159ADMIS-
TNEWJ50U1098ADMIS-
TPY01BEP144ADMIS-
TQ7O9M2D341ADMIS-
TQ8IULBB246ADMIS-
TRLBD6TQ59ADMIS-
TRSBEGEQ682ADMIS-
TTQYOLOK971ADMIS-
TTUAJ85Y56ADMIS-
TUX8CKFQ925ADMIS-
TUY7E7E6158ADMIS-
TY14CGXU234ADMIS-
TYX8QVQ5985ADMIS-
U06DCPXN492ADMIS-
U2QKHNC4222ADMIS-
U53WFCUC374ADMIS-
U8VU9EXR204ADMIS-
UB19B9FG947ADMIS-
UDMAFPX2286ADMIS-
UDXH0QOE976ADMIS-
UEOG8ZY9921ADMIS-
UG4OMJXK41ADMIS-
UG9FW7P6742ADMIS-
UHZLB4P6662ADMIS-
UIX5ADM6245ADMIS-
UJJ2JA0F393ADMIS-
UJWON78U895ADMIS-
UK6S4JQ8620RESPINS​ Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. d) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia diplomei care atestă studiile absolvite necesare ocupării funcției publice. Adeverința prezentată are termenul de valabilitate expirat.​
UKBW66T9710ADMIS-
ULYKC3JT1053ADMIS-
UP83XFDF625ADMIS-
UP8S8C4V950RESPINSDosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.
UTZC8OHU80RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
UZBS6WX4495ADMIS-
UZH8QNSM37ADMIS-
V04EOTVI672RESPINS
V3B0B8OE996ADMIS-
V3PCNCGR281ADMIS-
V47Y1W6E136ADMIS-
V8TCPXS314ADMIS-
V9KG7017774ADMIS-
V9OIZGZU776ADMIS-
VBAEUNXT1117ADMIS-
VCCC4LV3229ADMIS-
VCXB0WAA1085ADMIS-
VDJRVQUK683ADMIS-
VDL6UMF3467ADMIS-
VES6HHDY186ADMIS-
VH237KE3140ADMIS-
VHQTJA0X544ADMIS-
VLALGB4423ADMIS-
VLLC090J325ADMIS-
VMN0FAQU97ADMIS-
VMTVPPZO814ADMIS-
VN5JI1CZ363RESPINS Nu a prezentat documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs.
VNP6DX9K332ADMIS-
VNUYMFHJ369ADMIS-
VO90H5IV383ADMIS-
VQ7FOE5F106ADMIS-
VSOR6OOC118ADMIS-
VSVUMW4I1072ADMIS-
VTA7L083278ADMIS-
VUDP7RUM1108RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat - conform opțiunii exprimate (art. 386 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, lipsă copie carte de identitate - art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
VUT81EO7180RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit.b), c) și d) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. NU ARE ATASATE DIPLOMA DE LICENTA, CARTEA DE IDENTITATE SI EVENTUAL CERTIFICATUL DE CASATORIE
VYEKLFX381ADMIS-
W2NFOXC1564ADMIS-
W36EG1N6331RESPINS​Nu a prezentat documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.​
W9QVGW0I701ADMIS-
WA2IRG1F1058ADMIS-
WDFGO3C9611ADMIS-
WEIBI5QZ1086ADMIS-
WFAN1GLL287ADMIS-
WGCVUBH5119ADMIS-
WGNLMRV4951ADMIS-
WGYNP85V175ADMIS-
WH56V48Z138ADMIS-
WI1AOAGG515ADMIS-
WIQCZLHS880ADMIS-
WL1HLBZL476ADMIS-
WLLTYZKC847ADMIS-
WOLOMHIZ886ADMIS-
WOQNTKC01021ADMIS-
WP4S68M21118ADMIS-
WPAYBK3U715ADMIS-
WQR7YW0W256ADMIS-
WR6G4ZN1724ADMIS-
WX1Y8D2W587ADMIS-
WXMX6YXQ1066RESPINS​Nu s-au depus la dosar documentele obligatorii prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
WYI7E279882ADMIS-
X14Y9VAB843RESPINSDosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2), lit. b) și d) din Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, cuprinse în Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019.
X2OQ7ITG60ADMIS-
X30VND9E793RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. c din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. Nu are selectată funcția. Nu are atașat certificatul de casatorie. Nu are diploma de licență.
X4X6RZI8840ADMIS-
X5I7UXHZ550ADMIS-
X5W1BDTG658ADMIS-
X6V7LOJZ890ADMIS-
X7DPOW2K48ADMIS-
X7LEQXF669ADMIS-
X83Y13WV556RESPINSDosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
X9JCFBVV1019ADMIS-
XBJ2508X517ADMIS-
XDQ0SO5S932ADMIS-
XDTSP6EG782ADMIS-
XFWDKERV35RESPINSNu s-a făcut dovada îndeplinirii condițiilor, respectiv nu s-au depus la dosar copia actului de identitate, precum și copii ale diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare.​
XJRGW03O854ADMIS-
XJYXZMNR907ADMIS-
XK59V8SN273ADMIS-
XL7ZBSK5459ADMIS-
XNR4QPAX934ADMIS-
XOPT6DOJ200ADMIS-
XQCYZKBK1017ADMIS-
XR9CQTZD114ADMIS-
XS7GRPIO92ADMIS-
XSXAI4XS891ADMIS-
XT5MPSTG189ADMIS-
XTSEHWK8444ADMIS-
XUP7APSN896ADMIS-
XV6JXM3G1115ADMIS-
XVBUOPYS178ADMIS-
XWJFJQNN563RESPINS Nu a prezentat documentul obligatoriu prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în dosarul de concurs (copia actului de identitate).
XXYWOVDQ736ADMIS-
XYHBP0U1970ADMIS-
XZ973CNJ427RESPINSDosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2), lit. c) din anexa nr. 9 a OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere, iar formularul de înscriere nu conține numele, potrivit prev. art. 27 alin. (2) din același act normativ.​
XZS77ZT5133ADMIS-
Y0767X0B822ADMIS-
Y0Z8LKFK769ADMIS-
Y1H6M1TR503ADMIS-
Y1U4LF6O437ADMIS-
Y3VZJM701084ADMIS-
Y45DFKON661RESPINSdosar incomplet, lipsă dovada diploma de studii si act de identitate conform art. 28 alin. 2 lit b și d din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Y6ND39PV412ADMIS-
Y7MI4MSR4RESPINSÎn urma verificării documentelor încărcate la dosar a fost constatată lipsa copiilor diplomelor de studii sau echivalente conform prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Y7XEQA8391ADMIS-
Y8II3CWZ846ADMIS-
Y8KIERT6269ADMIS-
Y8P69F9C288ADMIS-
Y95MSUCM327ADMIS-
YAJU82IF979ADMIS-
YAU32Y12284RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevăzute la art. 28 alin. (2)  din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.​
YB2PJF8T1065ADMIS-
YBNBD5SM762RESPINSNu s-a completat corespunzător numele din secțiunea nume/prenume din formularul de înscriere, conform art. 28 alin. (2) lit. a) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Copia diplomei de licenta nu are atasata fotografia, potrivit art. 14 alin. (5) și art. 17 alin. (3) lit. c) din Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, aprobat ca Anexă la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020, cu modificările ulterioare și nu are timbrul sec (T.S.) al instituţiei aplicat în locul marcat, potrivit art. 14 alin. (7) din același act normativ (respectiv art. 13 alin. (4) și (6) și art. 17 alin. (3) din Anexa la OMEN nr. 657/2014 ).
YBZB8426352ADMIS-
YCKICA8V500ADMIS-
YDEDNTW4313ADMIS-
YDZ3SHT5694ADMIS-
YEZ5OH8U209ADMIS-
YFZMYSU594RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
YGL8FABI948RESPINSConform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la dosarul de concurs nu se regăsește copia actului de identitate.
YH5IZIXE535RESPINSDosar incomplet, lipsă dovada diploma de studii conform art. 28 alin. 2 lit d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
YHWSUNC1100ADMIS-
YIOZ1APW280ADMIS-
YJDF7QSN799ADMIS-
YM5I1Q9S16ADMIS-
YN1LJUAE452ADMIS-
YOB5JJV41130ADMIS-
YOEAIBGS502ADMIS-
YPCI4HRW404ADMIS-
YQI9QLT7797ADMIS-
YQJ5LWB6423ADMIS-
YRMOJ09P38ADMIS-
YRY0TLGR1092ADMIS-
YS8K5ADI202ADMIS-
YTD5SYGM581RESPINS​Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.​
YULWY4Q1690RESPINS​Nedepunerea în termen la constituirea dosarului de concurs a copiei diplomei de studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (art. 386 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare).​
YWOV2T1M435ADMIS-
YWVAEEPA18ADMIS-
YX1Z3BH7591ADMIS-
YX9WUMUK872ADMIS-
YZUPIHIB864ADMIS-
Z38VFTPL216ADMIS-
Z3FABR8I621ADMIS-
Z49APVYN1018ADMIS-
Z4UTD42S1041ADMIS-
Z4X61Q7F469ADMIS-
Z5LKSBX5105ADMIS-
Z6HL0TV3516ADMIS-
Z6WBIRJP1036ADMIS-
Z81I43LR805ADMIS-
Z935MBNW899ADMIS-
Z9USRVQX787ADMIS-
ZA3EL1CH842ADMIS-
ZCB4PV0T1116ADMIS-
ZE38671N1076RESPINSNu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) și d) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot. Nu ati încărcat următoarele documente: CI și diploma de licentă.
ZGVFVOQF995ADMIS-
ZH76Y5BO315ADMIS-
ZIEQPOJ2259ADMIS-
ZIQEFOLV1073ADMIS-
ZJDUYPIO1075ADMIS-
ZJGH3EZ1318ADMIS-
ZKNT2E3W689ADMIS-
ZKU0EXQ71069ADMIS-
ZLJ0XAB71125ADMIS-
ZOFRZMRR406ADMIS-
ZT1OT2971040ADMIS-
ZY1LTAVJ355ADMIS-
ZYVVRSUC684ADMIS-
#ID candidatNumăr dosar concursRezultat etapa eligiblitateMotivația respingerii
03YC1LCU64ADMIS-
04DAUOYM207ADMIS-
053B1Z3512RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;
08QDP7CJ217RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime - lipsă copie carte identitate
0ET4VZVZ166ADMIS-
0PAPIB2J58RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;- lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă;- lipsă carte de identitate.
0VCK3T3C231RESPINS​Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin.(4) lit.b)-e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.28 alin.(2) lit b) și d) și alin.(3) lit.a)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie act identitate; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.​
17IP8IO19RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) b) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; -lipsă carte de identitate;
1CSXCBXF136ADMIS-
1IAY9KJI197ADMIS-
1IPFSO0C208RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
1L22QN5T34RESPINSRespins în condițiile reglementate de art. 33 alin. (2) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare. Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv lipsă act doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere
1R0XLZ3B144RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;- lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
288PC9W3238RESPINSNu face dovada îndeplinirii condiției prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
2H0I9THR242RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit.b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv, lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
2J92NFSU195ADMIS-
2L3UI03U203RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă carte de identitate.
2RAB6O0X66RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - lipsa copie carte identitate
2UJ2YHE0219ADMIS-
360H2NMK199RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
3KMD4DBI7RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa copie carte identitate
3N6GCGO072RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
3QXY3LBA57RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
3SPQEVHL175RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa copie carte identitate
43B7U2EE233RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
45NMCI6W215RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b), d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime. - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
47PWV2198RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, adeverința care atestă finalizarea studiilor universitare de master a avut valabilitate maximum 12 luni, conform art. 39 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020). -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
4E1A6RZN65RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
4ELR3KHS76RESPINS​Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.​
4FH5XMQ9241ADMIS-
4KO90GI081ADMIS-
4NHI0CK8159RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
4Q5QOJ4D127ADMIS-
59BC351G146ADMIS-
5E3YHZXI213RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
5EJQH06N188RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa copie carte identitate
5FU75NZA77RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - lipsa copiei actului de identitate;
5LDKF1EP214RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
5MKS2O50122ADMIS-
5P5QUHHG210RESPINSNu face dovada îndeplinirii condiției prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
64ROYRZZ182RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
65VHTAZ4133ADMIS-
6A68G3EX70RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; - lipsă carte de identitate.
6FCIU0AY200RESPINS​Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, o organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie act identitate.​
6K12ZRWY223ADMIS-
6TM8A9SO125RESPINSNu face dovada îndeplinirii condiției reglementate de art. 394 alin. (4) lit. d) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 9 la același act normativ, respectiv să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar.
6X62R41N73ADMIS-
70KO3MLF3RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
73U8JDJ3101RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.28 alin.(2) lit.d) și alin.(3) art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
7DI2LJ4W118RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă carte de identitate.
7I701W1X86RESPINSNu face dovada îndeplinirii condiției prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar, lipsa carte de identitate
7KOCHG25229RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
7M06AUKS205ADMIS-
7MC5AJWZ114RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
7OM2A5IW158RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c)din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
7XKOQD6G173ADMIS-
80FM12T7206RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
8DYEV34F226RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
8HMT6GON131ADMIS-
8JZE2MPS244RESPINS​Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) li. b) - c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.​
8VY7QQ0110RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
8X71GWLP218RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
8XQK0DYO193RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
8Z8RBAQD232ADMIS-
940H2XNH160RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
99J7VT8J105ADMIS-
9EWB2GPR225ADMIS-
9KE5V7MG135ADMIS-
9MAFT5C5240ADMIS-
9Q1Y2S6051RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
A3H0L6AZ150ADMIS-
A6NATSD4130RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;- lipsa carte identitate
A8LK6G6C139RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b), d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime. - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
AV65K3UB92RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
B6AYB9E7196ADMIS-
BB1XHAR8165RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b), d), e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; -lipsa copie carte identitate
BIR04VP911RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar;
BUNRIGDF83RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
BVBFPQZM222RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
BZ6M535T176ADMIS-
C1HOW0N816RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
C6PW1GE7204RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa carte identitate
C7K6KM3H19RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar;
CLANA32D121ADMIS-
CNL9HXXJ26ADMIS-
D4ZZK7G038ADMIS-
DBBBXF50239ADMIS-
DO3X05WM198RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) - e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) - c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
DX2Z0YZJ104ADMIS-
DZAQBQUQ25ADMIS-
E7PRO8AC184ADMIS-
EKHIXKPX120RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit.b) și alin. (3) lit.b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă carte de identitate;
ERE3OMKY128RESPINS​Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.​
ETLTLM2Q96ADMIS-
F76V3NJ653RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
FBZEKOXQ62RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
FNE3RB1T245RESPINSNu face dovada îndeplinirii condiției prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. a) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, sau după caz, a diplomei de absolvire sau de licenţă a candidatului echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
FSJ7YUKT63RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
FT7U74I4152RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
G5ZB220I180RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b)  alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - copia actului de identitate;
G8NAMA3I201RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
GNLG6NYA190RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar
GTYSTHW123RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;
H4OVVW2L189RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; - să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; - să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
H5SU3SWX41RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa copie carte identitate
HA8OZV13123RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice
HCQ4JE9355RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
HGEGKS5I153ADMIS-
HIDPSYSK227ADMIS-
HL56OI5S111ADMIS-
HPT3FUEY186RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
HT1HZZRZ32ADMIS-
HXX2Y80Z35RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
I554257J98RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice -lipsa copie carte identitate
IFX0L3DM24ADMIS-
IN6TO2A8117ADMIS-
IO6JBNZI163ADMIS-
IQKILYI1143RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar;
J0LIVBH0109RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar;
JL26GXO6228ADMIS-
K014JARV67RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
K11DY7R6246RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
K2O844QH30RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă carte de identitate.
K4RLIRWF68RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa copie carte identitate
KG1EOQCT140RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
KPQFQKHE119RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa carte identitate
KUGBM7H9177RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;
L492AO6Q113RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit.b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
L748GS40212RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) - c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
L860XGA037RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
L927E4TU170ADMIS-
LDPO15W4106RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și 28 alin. (3) b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă carte de identitate.
LHBRAHFB91RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; - lipsă carte de identitate.
LM3RF9BA115RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.28 alin.(2) lit.d) și alin.(3) lit.a)-c)din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
LNRQA90R145ADMIS-
LS5UM21Z78RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) - c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
LS99SDE1235RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; - să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
LSH994JK6RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
LXF5FYVH155RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
LYKNXT0I94RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar;
M2SL441O156ADMIS-
M55B6A4Z60RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. c) și alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; -lipsa documente care dovedesc schimbarea numelui
M5H1JC4G224ADMIS-
MF266LEP102RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
MGBHKRAQ61RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar;
MR3J0FNH82RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. -lipsa copie carte identitate
MTA4OAFK46RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
MVSHX5PY141RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
N0YCHBSG54RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) și art. 465 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - nu are cetățenie română și domiciliul în România.
N1S34JD018RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă carte de identitate;
NAG4FOO4237RESPINS​Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime. ​
NE0CPX9M99RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;
NIDHZP0013RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. - lipsă copie ci
NLSD4NGD39RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. - lipsa copie carte identitate
NMAX58VU191ADMIS-
NNYZA0OL90ADMIS-
NRH1C6WR110RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
O5HHF5IV169RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
O8AU7U6D45RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
P0KA6BNK59RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
P7RDIAAF221ADMIS-
P8CMPVK6171RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit a) și c) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - lipsă copie carte identitate
P9GW8JUA185RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit a) și c) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - lipsă copie carte identitate
PG406B08134ADMIS-
PGCTSV0R52RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
PJ2SLMAK236ADMIS-
PVTM169Q29RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
Q3TZ65FY137ADMIS-
QJ8JVIMT17ADMIS-
QM4ZUFJE112ADMIS-
QOJ5X9XE116ADMIS-
QP7TAGPH183ADMIS-
QS7NG0U650RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;
QUPPA2C1164RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; -lipsă carte de identitate.
RAQLYZL885RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
RC9RPTJS187ADMIS-
RLMQBL1J216RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă;-lipsă carte de identitate.
RMBO2EW340RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
RO8TUH5B148RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
RVVQQGA336RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin.(2) lit.b) și d) alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; - lipsă carte de identitate.
S33W3G4M149RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
S6LNHSI115RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. c) (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; -lipsa act doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere
SEDS30N6151RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin.(4) lit. b) și d) - e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit.d) și alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
SJHHIBLB5RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; -lipsă carte de identitate.
SOCNMNHK178ADMIS-
SOZYI2HW69ADMIS-
SQ0ZQCUJ234RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. - lipsă copie carte identitate
SQHJTMPS162RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. - lipsa copie carte identitate
SWITP1VE87ADMIS-
SWPUQSB1138ADMIS-
T1LB28GU107ADMIS-
T8JSJZ28167RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin (2) lit. b) și alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
THI5U5E8194ADMIS-
TIASYLFH89RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar;
TJPN8OFM88RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
TPY01BEP95RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.28 alin.(2) lit.b) și alin.(3) lit.b) și c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă carte de identitate.
TY14CGXU43RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
U7FVW58797ADMIS-
UDMAFPX293RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 7 ani.
UDXH0QOE243RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
UEOG8ZY921RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
UGEKAWN9202ADMIS-
UIX5ADM680RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
UJJ2JA0F75RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
UK6S4JQ8161RESPINS Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime;- lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă;- lipsă carte de identitate.
UKBW66T949RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin.(2) lit. b) și alin. (3) lit. b) - c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă carte de identitate.
UY87T92E172ADMIS-
V9CBTGQ3192ADMIS-
V9KG701727RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
VKJYISQC42RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
VLALGB4414RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.d) -e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. 2 lit. d) și alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - actul doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere.
VLLC090J22RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
VN14SRGT142ADMIS-
VN5JI1CZ100RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. - lipsa carte identitate
VQUDRGMA168ADMIS-
VUDP7RUM47RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă carte de identitate;
VYEKLFX3179RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
W8QWV8TU33ADMIS-
X30VND9E124RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b), d), e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b)-c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime. - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
X4RYQ2MB84RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. 2 lit b) - d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; - lipsă carte de identitate.
X4X6RZI831RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
X5DXSE2V132ADMIS-
X7V2YGY42RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.28 alin.(2) lit.d) și alin.(3) lit.a)-c)din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă. 
XJYXZMNR103RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
XQ8OHD4W126ADMIS-
XSXAI4XS211RESPINS​Nu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin.(4) lit.b)-e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.28 alin.(3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.​
XTSEHWK856RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (adeverinta care atesta finalizarea studiilor universitare de master a avut valabilitatea maximum 12 luni conform art. 39 alin. (1) din Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020) -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
XVBUOPYS181RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; -lipsa copie carte identitate
XWJFJQNN230RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.28 alin.(3) lit.b) - c) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
XWX7R5MC220ADMIS-
XXYWOVDQ147RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
XZS77ZT571RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
Y319C6AB74RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
Y7MI4MSR4RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă.
YRY0TLGR209RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar;
YTD5SYGM157RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit.b) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.
YWVAEEPA154RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d) și alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Z9USRVQX28RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime; -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă;
ZBY6CGKA129RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; - lipsa copie carte identitate
ZIQEFOLV20RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
ZIUH9LG4108ADMIS-
ZT1OT29744RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) din Anexa 9 la OUG nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
ZWQI90YJ174ADMIS-
ZY1LTAVJ48RESPINSNu face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) și c) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare, respectiv:-să fi absolvit programele de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar; -să aibă cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
ZYIZ9HYZ79RESPINSNu face dovada îndeplinirii condiției prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 28 alin. (2) lit.c) și d) din Anexa 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completărileulterioare, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv act doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere.
Sari la conținut