Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Soluționare contestații pentru verificarea eligibilității

Rezultatele soluționării contestațiilor privind proba de verificare a eligibilității candidaților din etapa de recrutare a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant

#ID candidatNumăr dosar concursRezultat contestațieMotivul adminterii / respingerii
19DBXJK0123RESPINS​Nu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, în sensul că din documentația prezentată comisiei de soluționare a contestațiilor lipsește cartea de identitate.​
1Y3TEYCH1089RESPINS​​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ce conține Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022.​
223GTD7G150ADMIS-
288PC9W3760ADMIS-
2DG1J492497ADMIS-
2O7RWPQ1282ADMIS-
2R4PXIQD530RESPINSContestația este respinsă având în vedere faptul că documentul obligatoriu prevazut la art. 28 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare a fost depus ulterior termenului prevăzut la art. 33 alin (3) din actul normativ menționat anterior. Totodată, precizăm că o copie a actului doveditor de schimbare a numelui nu a fost identificată în documentația înaintată spre analiză comisiei de soluționare a contestațiilor.
4Y5UEGW1633RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentele prevazute la art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, ce conține Normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, din 28.12.2022, respectiv copii ale diplomelor de studii sau echivalente.
6FSHY6XP945RESPINSContestația este respinsă având în vedere faptul că la depunerea documentelor solicitate nu a fost respectat termenul prevăzut la art. 33, alin (3) din Anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare​
6V6YZD1L981RESPINS​Contestația este respinsă având în vedere faptul că din documentația depusă și disponibilă la nivelul comisiei de soluționare a contestațiilor rezultă că dosarul este incomplet prin raportare la dispozițiile art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 30 alin. (1) din același act normativ, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs.
APAEEJHU1099RESPINSContestația este respinsă având în vedere faptul că din documentația depusă și disponibilă la nivelul comisiei de soluționare a contestațiilor rezultă că dosarul este incomplet prin raportare la dispozițiile art. 28 alin. (2) lit. d) din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, iar depunerea ulterioară s-a realizat cu nerespectarea prevederilor art. 33 alin (3) din actul normativ menționat anterior. Conform art. 30 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs.
EINQS97Q52RESPINSContestația este respinsă deoarece din documentele transmise nu reiese îndeplinirea prevederilor art. 28 alin. (2) lit. d) din anexa 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 30 alin. (1) din același act normativ, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs.
EPHRMCP3305ADMIS-
FBZEKOXQ499RESPINSContestația este respinsă având în vedere faptul că documentele obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare au fost depuse ulterior termenului prevăzut la art. 33 alin (3) din actul normativ menționat anterior.
FDJVNKVS9ADMIS-
G2D62X7I102ADMIS-
G2K2RA1B128ADMIS-
HD36U1HT329ADMIS-
JA7JV1QS961RESPINS​Dosarul de concurs nu conține documentul prevăzut la art. 28 alin. (2) lit. c) din Anexa nr. 9 a O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, respectiv copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere.​
KHZ26DV7460RESPINSContestația este respinsă deoarece dosarul de concurs nu conține documentele prevăzute la art. 28 alin. (2), lit. c) și d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu precizarea că prin raportare la funcția publică pentru care s-a solicitat înscrierea, respectiv referent clasa III, grad profesional debutant, nu s-a făcut dovada copiei după diploma de bacalaureat. Conform art. 30 alin. (1) din același act normativ, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs.
KNDL60O7485ADMIS-
LQO296SL594RESPINS​Contestația este respinsă având în vedere faptul că din documentația depusă și disponibilă la nivelul comisiei de soluționare a contestațiilor rezultă că dosarul este incomplet prin raportare la dispozițiile art. 28 alin. (2) lit. b) și c) din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 30 alin. (1) din același act normativ, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs.​
NLSD4NGD553RESPINSContestația este respinsă deoarece dosarul de concurs nu conține documentele prevăzute la art. 28 alin. 2 lit.a) (formularul a fost identificat, însă nu a fost completat astfel încât să reflecte opțiunile candidatului), b) și d) din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
O8AU7U6D293RESPINS​Lipsă copie act de identitate conform art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 30 alin. (1) din același act normativ, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs.​
RBFPN13C76ADMIS-
RXDA193Y122RESPINS​Nu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, în sensul că din documentația prezentată comisiei de soluționare a contestațiilor lipsește cartea de identitate.​
S57GHKLY205ADMIS-
SEDS30N6982ADMIS-
T8JSJZ28127RESPINS​Nu sunt respectate prevederile art. 28 alin. (2) lit. b), d) și eventual c) din Anexa nr. 9 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot, în sensul că nu au fost prezentate documente care să dovedească îndeplinirea condițiilor din prevederile legale menționate.​
VN5JI1CZ363RESPINS​Lipsa documente obligatorii prevazute la art. 28 alin. (2) lit. b) si d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, in dosarul de concurs, respectiv: - lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; - lipsă carte de identitate; Conform art. 30 alin. (1) din același act normativ, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs.​
W36EG1N6331ADMIS-
YBNBD5SM762RESPINS​Contestația este respinsă deoarece copia diplomei de licenta nu are atasata fotografia, potrivit art. 14 alin. (5) și art. 17 alin. (3) lit. c) din Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior, aprobat ca Anexă la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4156/2020, cu modificările ulterioare​
YH5IZIXE535RESPINS​Lipsă dovadă diploma de studii conform art. 28 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Conform art. 30 alin. (1) din același act normativ, constituirea dosarului de concurs se face prin încărcarea documentelor aflate în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs la secțiunile predefinite în acest scop. Comisia de concurs, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor nu are acces la documentele încărcate în profilul individual, acestea nereprezentând parte a dosarului de concurs​

Rezultatele soluționării contestațiilor privind proba de verificare a eligibilității candidaților din etapa de recrutare a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante din categoria înalților funcționari publici

#ID candidatNumăr dosar concursRezultat contestațieMotivul adminterii / respingerii
1L22QN5T34ADMIS-
4ELR3KHS76RESPINSContestatia este respinsa potrivit dispozitiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin.(3) lit. c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, întrucât în urma reanalizării celor 4 adeverințe de vechime eliberate de angajatori pentru perioada lucrată, încărcate pe platforma, nu rezultă îndeplinirea condiției de minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
7OM2A5IW158RESPINS​Contestația este respinsă potrivit dispozitiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) -c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucat în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.​
F76V3NJ653RESPINS​Contestația este respinsă potrivit dispozițiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (3) lit.b) -c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucât în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:- lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.​
FNE3RB1T245RESPINS Contestația este respinsă potrivit dispozițiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. a) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intricat în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu următoarele acte doveditoare obligatorii, care să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
HA8OZV13123RESPINSContestația este respinsă potrivit dispozițiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (1) și alin. (3) lit. c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucât în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
J0LIVBH0109RESPINSContestația este respinsă potrivit dispozitiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, întrucât nu face absolvirii programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori să fi exercitat un mandat complet de parlamentar, potrivit dispozitiilor art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019.
LXF5FYVH155ADMIS​Contestația este respinsă potrivit dispozițiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin.(1) și alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucât în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar.​
T8JSJZ28167RESPINS Contestatia este respinsa potrivit dispozitiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit.b) -c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucat în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b), d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
UJJ2JA0F75RESPINS​Contestația este respinsă potrivit dispozițiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (3) lit.b) -c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucât în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.​
X4RYQ2MB84RESPINS​Contestația este respinsă potrivit dispozițiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (3) lit.b) -c) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucât în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit.d) și e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: - lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; - lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.​
Y319C6AB74RESPINS Contestatia este respinsa potrivit dispozitiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin.(1), alin. (2) lit. d), alin. (3) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, intrucat în termenul legal stabilit nu a fost constituit dosarul de concurs cu urmatoarele acte doveditoare obligatorii, care să faca dovada indeplinirii condițiilor prevăzute de art. 394 alin. (4) lit. b)-e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: -lipsă copie diplomă studii universitare de licenţă sau echivalentă; -lipsă copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; -lipsă copii ale certificatelor sau documentelor care atestă absolvirea programelor de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, organizate de Institutul Naţional de Administraţie ori exercitarea un mandat complet de parlamentar; -lipsă copie a carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, de cel puţin 7 ani vechime.
ZYIZ9HYZ79RESPINSContestatia este respinsa potrivit dispozitiilor art. 50 lit (a) coroborat cu art. 28 alin. (1) și alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, întrucât diploma de licență, anexată constestației, nu a fost depusă în termenul legal stabilit pentru constituirea dosarului de concurs.
Sari la conținut