Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Necesarul pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

A

Necesarul pentru funcțiile publice de execuție generale, grad profesional debutant

B

Necesarul pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt.

Denumirea autorității sau instituției publice

Cod fiscal / CIF

Denumirea funcției publice

Tip compartiment

Denumirea compartimentului funcțional

Nr. funcții publice

2
AGENŢIA NATIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
12979825
Secretar general adjunct
1
1
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
26369185
Secretar general adjunct
2
1
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI
26369185
Secretar general
1
2
AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
42283735
Secretar general adjunct
1
2
AUTORITATEA PENTRU DIGITALIZAREA ROMÂNIEI
42283735
Secretar general
1
1
MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
43516588
Secretar general adjunct
1
1
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
4221187
Secretar general adjunct
2
1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
4265922
Secretar general adjunct
2
1
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI
4265922
Secretar general
1
2
AGENŢIA NATIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
12979825
Secretar general
1
Sari la conținut