Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Necesarul pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

A

Necesarul pentru funcțiile publice de execuție generale, grad profesional debutant

B

Necesarul pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt.

Denumirea autorității sau instituției publice

Cod fiscal / CIF

Denumirea funcției publice

Tip compartiment

Denumirea compartimentului funcțional

Nr. funcții publice

1
CONSILIUL CONCURENŢEI
8844560
Secretar general adjunct
1
1
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
13574005
Secretar general
1
1
MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
45336915
Secretar general
1
2
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
7593088
Secretar general
1
2
COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ
15599677
Secretar general
1
2
CANCELARIA PRIM-MINISTRULUI
46414469
Secretar general
1
2
AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
18018990
Secretar general
1
2
AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ
45789320
Secretar general
1
2
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
16031712
Secretar general adjunct
1
2
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
16031712
Secretar general
1
Sari la conținut