Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Necesarul pentru funcțiile publice de execuție generale, grad profesional debutant

A

Necesarul pentru funcțiile publice de execuție generale, grad profesional debutant

B

Necesarul pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt.

Denumirea autorității sau instituției publice

Cod fiscal / CIF

Denumirea funcției publice

Tip compartiment

Denumirea compartimentului funcțional

Nr. funcții publice

3
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL CONSTANŢA
4515760
Consilier
BIROU
INFORMARE, RELATII CU PUBLICUL, SECRETARIAT ŞI ARHIVĂ
1
3
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL CONSTANŢA
4515760
Consilier juridic
SERVICIU
JURIDIC ŞI APLICARE ACTE NORMATIVE CU CARACTER REPARATORIU
1
3
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL GIURGIU
5026613
Consilier
COMPARTIMENT
STRUCTURA DE SECURITATE
1
3
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL IALOMIŢA
4506915
Consilier
COMPARTIMENT
STRUCTURA DE SECURITATE
1
3
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL NEAMŢ
2612820
Consilier juridic
COMPARTIMENT
REPREZENTARE IN INSTANTE SI FOND FUNCIAR
1
3
INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL TULCEA
4321615
Consilier juridic
COMPARTIMENT
CONTROL LEGALITATE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV, APLICARE ACTE CU CARACTER REPARATORIU, APOSTILA, PROCESE ELECTORALE ȘI ÎNDRUMAREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
3
1
MINISTERUL CULTURII
4192812
Consilier
SERVICIU
RELAȚII INTERNAȚIONALE
1
2
CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
4283830
Consilier juridic
COMPARTIMENT
CREDITE DIRECTE ȘI SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL
1
3
DIRECȚIA PENTRU CULTURĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
4221276
Consilier
COMPARTIMENT
MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
1
Sari la conținut