Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Necesar funcții publice

În vederea organizării proiectului-pilot, autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei centrale au previzionat necesarul de funcţii publice generale de grad profesional debutant şi cel de funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.  Informaţiile au fost centralizate de către ANFP şi aprobate prin act administrativ.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prin care a fost aprobat Necesarul de funcţii publice previzionate pentru desfăşurarea proiectului-pilot a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192/7.03.2023.

Necesarul de funcții publice previzionate pentru desfășurarea proiectului–pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante

Se aplică pentru autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora sunt stabilite funcțiile publice pentru care se organizează proiectul – pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante prevăzute la art. 619 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Sari la conținut