Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Legislație

În vederea organizării și desfășurării proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1280 din 30 decembrie 2022 Ordonanţa de urgenţă nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Astfel, ca urmare a intrării în vigoare a  actului normativ anterior menționat, Codul administrativ se completează cu anexa nr. 9 care reglementează normele privind organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante şi modalitatea de previzionare a necesarului de funcţii publice pentru organizarea proiectului-pilot.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 decembrie 2022
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ

CONSTITUȚIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (republicată)

LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (republicată)
privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați

ORDONANȚĂ nr. 137 din 31 august 2000 (republicată)
privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

Sari la conținut