Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Accesul persoanelor cu dizabilități

Asigurarea unui acces incluziv al persoanelor cu dizabilități la funcțiile publice vacante reprezintă o preocupare esențială pentru ANFP. Din acest motiv, noul model de recrutare introduce o serie de măsuri speciale pentru a crește accesibilitatea și egalitatea de șanse la o carieră în administrația publică.

 • Măsurile luate pentru asigurarea accesibilității sunt aplicabile, de la caz la caz, în funcție de tipul de dizabilitate, de nevoile individuale, precum și de proba concursului pe care urmează să o susțină.
 • Atunci când un candidat cu dizabilități se află în procesul constituirii dosarului de concurs (atât pentru etapa de recrutare, cât și ulterior, în etapa de selecție), acesta are posibilitatea de a solicita adaptarea rezonabilă a condițiilor de desfășurare a concursului, prin completarea secțiunii corespunzătoare din formularul de înscriere.
 • De asemenea, tot în perioada constituirii dosarului de concurs, candidatul cu dizabilități poate transmite comisiei de concurs o solicitare privind instrumentele de care are nevoie pentru creșterea accesibilității.
 • Agenția dispune de următoarele tipuri de instrumente:
  • ecran Braille, cu tastatură Braille pentru introducerea textului;
  • imprimanta Braille, care permite imprimarea de documente în limbaj Braille;
  • lector audio, care redă un text tipărit în format audio;
  • lupă video de birou, care permite mărirea unui text de până la 75 de ori;
  • software asistiv, care, instalat pe un laptop, permite redarea audio a operațiunilor efectuate de utilizator.
 • În funcție de tipul de dizabilitate și de nevoile individuale ale candidatului:
  • durata probelor poate fi prelungită cu încă jumătate din timpul maxim prevăzut;
  • probele pot fi susținute în altă sală de concurs față de ceilalți candidați;
  • se pot aloca, la cerere, cel mult două pauze de maximum 10 minute, dacă durata probelor a fost prelungită cu jumătate din timpul maxim prevăzut.
 • Candidații cu dizabilități pot fi însoțiți pe durata probelor de către un însoțitor sau de către asistentul personal.
 • Candidatul cu dizabilități vizuale aflat în dificultatea sau imposibilitatea de citire a subiectele probelor, va primi asistență în citirea acestora și în consemnarea răspunsurilor din partea secretarului comisiei de concurs.
 • În măsura în care candidatul cu dizabilități vizuale poate să citească subiectele și să redacteze răspunsurile, se vor asigura, la cererea acestuia, materialele de examen printate într-un format cu caractere mărite.
 • Pentru candidații cu dizabilități auditive se asigură un interpret al limbajului mimico-gestual.
 • Pentru candidații cu dizabilități locomotorii se asigură facilitățile de acces în instituție și în sala de testare. La cerere, poate fi pusă la dispoziția candidatului o masă de scris ajustabilă. Dacă un candidat cu dizabilități locomotorii se află în dificultatea sau imposibilitatea de a redacta răspunsurile testelor, înregistrarea răspunsurilor și consemnarea acestora se face de către secretarul comisiei de concurs într-un document semnat și datat.
Sari la conținut