Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Etapa de selecție

Platforma Concurs Național pilot

Manual de utilizare membrii comisii evaluare
Etapa de selecție pe post

În ce constă etapa de selecție pe post a proiectului-pilot?

Probele etapei de selecție pe post a proiectului-pilot?

Candidaților le sunt comunicate rezultatele fiecărei probe a etapei de selecției a proiectului-pilot, precum și rezultatele ca urmare a contestațiilor depuse.

Sari la conținut