Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Etapa de recrutare

Platforma Concurs Național pilot

Ghid de utilizare candidat

Înregistrarea persoanelor interesate

Crearea profilului individual de concurs nu echivalează cu înscrierea propriu-zisă la etapa de recrutare a proiectului-pilot.

Constituirea dosarului de concurs și verificarea eligibilității

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la concurs, comisia de concurs verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare, pe baza documentelor din dosarele de concurs constituite de către aceștia.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la concurs, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaților, prin intermediul secretarului, alte documente relevante, din categoria celor prevăzute de lege. Solicitarea se realizează  prin e-mail și în profilul individual al candidatului din platforma informatică de concurs. Documentele pot fi încărcate de către candidați în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

Testarea preliminară

Testarea preliminară este probă a etapei de recrutare a proiectului-pilot și constă în rezolvarea unor teste grilă, prin care sunt verificate următoarele:

  1. cunoștințele generale în domeniul administrației publice;
  2. cunoștințele în domeniul tehnologiei informației;
  3. aptitudinile cognitive ale candidaților;
  4. cunoștințele lingvistice de comunicare în limba engleză sau limba franceză, doar pentru funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

Testarea avansată

Testarea avansată este a treia probă a etapei de recrutare a proiectului-pilot și constă în verificarea competențelor generale conform cadrelor de competențe. (informații detaliate cu privire la cadrele de competență generale, precum și nivelurile de complexitate aferente, regăsiți în anexa nr. 8 a Codului Administrativ).

Gestionarea grupului de candidați promovați în etapa de recrutare a proiectului-pilot

Gestionarea candidaților declarați admiși la etapa de recrutare se realizează de către ANFP prin intermediul platformei informatice de concurs.

Persoanele care au promovat etapa de recrutare, au dreptul de a participa la etapa de selecție a proiectului-pilot pentru o perioadă de maximum 3 ani de la data promovării (la împlinirea termenului de 3 ani platforma informatică de concurs blochează automat dreptul de înscriere la un concurs pe post).

Gestionarea profilul individual din platforma informatică de concurs, se poate realiza în mod permanent, prin actualizarea cu documente relevante, obținute după finalizarea etapei de recrutare.

Candidaților li se oferă posibilitatea de a selecta/filtra notificările referitoare la posturile vacante scoase la concurs pe care doresc să le primească și pot utiliza informațiile și documentele din profilul individual pentru a participa la următoarea etapă, cea de selecție.

Sari la conținut