Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Centrele de testare

Testarea preliminară se va desfășura în cadrul celor două centre de testare, puse la dispoziție de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

În termen de 3 zile lucrătoare de la momentul comunicării rezultatelor la proba de verificare a eligibilității dosarelor, doar candidații declarați admiși au posibilitatea de a opta pentru susținerea probelor în oricare dintre centrele de testare puse la dispoziție. În măsura în care numărul candidaților înscriși la un centru de testare nu justifică alocarea de resurse pentru desfășurarea probelor în acel centru sau, după caz, intervine orice altă dificultate în susținerea testării preliminare în anumite centre de testare, candidații sunt alocați către un alt centru de testare.

Sari la conținut