Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Calendarul proiectului-pilot

CALENDAR ORIENTATIV
al activităților privind organizarea și desfășurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante, conform prevederilor anexei nr. 9 la O.U.G.   nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
– etapa de recrutare –

Nr. Crt.AcțiuneTermeneTemei legal
1.Anunțul cu privire la                organizarea etapei de recrutare a proiectului-pilot  cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului22 Martie 2023

 

Art. 12 din anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare
2.Perioadă constituire dosare de către potențialii candidați22 martie – 10 aprilie 2023Art. 28 alin. (1) din Anexa nr. 9 la               OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
3.Verificarea eligibilității de către comisiile                  de concurs (cu afișarea rezultatelor)11 aprilie – 04 mai 2023Art. 32 alin. (2) din Anexa nr.9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
4.Depunere contestații după etapa de verificare a eligibilității05 mai 2023Art. 47 din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
5.Soluționare contestații la etapa de verificare a eligibilității, afișare rezultate05 – 08 mai 2023Art. 48 alin. (1) din Anexa nr.9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
6.Repartizare aleatorie pe dată și oră, în centrele de testare alese de candidați și notificarea acestora prin e-mail și platforma informatică de concurs12 mai 2023Art. 34 din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
7.Derularea testărilor preliminară și avansată

 

15 mai – 16 iunie 2023Art. 35 alin. (2), art. 41 alin.(1) și art. 42 din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
8.Afișarea rezultatelor

 

19 iunie 2023
9.Perioadă depunere contestații

 

19 iunie – 20 iunie 2023Art. 47 din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
10.Soluționare contestații20 iunie – 23 iunie 2023Art. 48 alin. (3) și (4) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
11.Publicare Raport final26 iunie 2023Art. 53 din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

* calendarul poate suferi modificări în funcție de data publicării anunțului în Monitorul Oficial

Sari la conținut